Kuģu zemūdens apsekošana

Firmai ''ASPTR'' ir daudzu gadu pieredze kuģu zemūdens apsekošanā. Tā, piem., mūsu speciālisti ir izstrādājuši unikālu metodi kuģu dzenskrūves-stūres kompleksa spraugu mērīšanai. Mūsu ūdenslīdēji veic kuģu zemūdens daļu apsekošanu ar sekojošu detalizētu rezultātu apraksti kopā ar foto un video materiāliem. Konstatējot bojājumus,defektus veicam darbus to likvidācijai, piem.,:
•    nepiederošu priekšmetu uztinumi dzenskrūves-stūres kompleksā;
•    anoda aizsardzības protektoru nomaiņa;
•    kingstonu tīrīšana, nomaiņa;
•    dzenskrūvju tīrīšana, slīpēšana un pulēšana.